COVID 19

Davant les circumstàncies de pandèmia COVID-19 en les quals ens trobem, volem aclarir les diferents mesures preses per l'Estudi:

- Oferim grups reduïts per poder respectar la distància de seguretat estipulada durant l'activitat sense ser necessari l'ús de mascareta.

- L'ús de mascareta és obligatori als majors de sis anys a qualsevol espai de l'Estudi on no es garanteixi la distància de seguretat interpersonal.

- L'Estudi està senyalitzat per facilitar el manteniment d'aquesta distància.

- Posem a disposició gel hidroalcohòlic.

- La sala on es porta a terme l'activitat i el vestuari, són desinfectats després de cada classe.

EN CAS DE NO PODER DUR A TERME LES CLASSES PRESENCIALS, SEGUIREM LA FORMACIÓ DE MANERA ONLINE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE L'ESTUDI.